Stichting Help Anders

Durf te vragen

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving.

Zonder vrijwilligers is het zelfs moeilijk om de samenleving in stand te houden.

Vrijwilligers zijn dus vreselijk belangrijk. Ook voor onze stichting.

Vrijwilligerswerk is niet eenduidig te definieren maar bevat tenminste 4 componenten. (zie wikipedia)

  1. het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,
  2. zonder financiƫle vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),
  3. in georganiseerd verband,
  4. en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband, dan spreken we over mantelzorg).

Voelt u zich op enige wijze betrokken bij de samenleving maar heeft u nog geen concreet doel voor ogen neem dan even contact met ons op.


Zoek

Even bellen?

Mochten we niet bereikbaar zijn op een van onze telefoon-nummers schroom dan niet om even een email te sturen. Waarschijnlijk zijn wij dan druk bezig met een hulpvraag !!

Bellen liefst tussen 09.00 en 12.00

Vanaf april 2020 hebben we te maken met Covid-19 beperkingen.

        

Durf te vragen.

Help ons !! 

Dan kunnen wij een ander helpen.

...